strykow@bsstrykow.sgb.pl
SWIFT CODE: GBWCPLPP
(42) 719 80 80
Godziny otwarcia banku: pn 8-16.30, wt-pt 8-16


WYSZUKIWARKA BANKOMATÓW

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Bank Spółdzielczy w Strykowie informuje, że zgodnie z realizacją postanowień ustawy o usługach płatniczych, od 08.08.2018r. wprowadził do swojej oferty możliwość założenia Podstawowego rachunku płatniczego (PRP).

Podstawowy rachunek płatniczy (PRP)  przeznaczony jest dla klientów, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy - Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji.

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do usługi bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej dla Posiadacza rachunku.

W załączeniu wzór wniosku o otwarcie.

Copyright © 2014 Bank Spółdzielczy w Strykowie
Projekt i realizacja: ntg.pl