strykow@bsstrykow.sgb.pl
SWIFT CODE: GBWCPLPP
(42) 719 80 80
Godziny otwarcia banku: pn 8-16.30, wt-pt 8-16


WYSZUKIWARKA BANKOMATÓW

O Banku

Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Strykowie datowany od 1950 r.

    Pół wieku działalności naszego Banku to wiele zapisanych kart i dokumentów o historycznym znaczeniu. Jednakże bohaterami tej historii nie są zdarzenia i określone fakty, ale ludzie , którzy tworzyli podwaliny spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej.

    Datą początkową powstania Banku Spółdzielczego w Strykowie, wtedy pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Strykowie, jest dzień 9 czerwca 1950r kiedy to odbyło sie zebranie organizacyjne. Pierwsza rejestracja wraz ze statutem nastąpiła w dniu 19 sierpnia 1950 roku pod numerem 663/50. W dniu 8 września 1956 roku nastąpiła zmiana nazwy z Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą w Strykowie. Rok 1964 przyniósł kolejną zmianę dotychczasowej nazwy na Bank Spółdzielczy w Strykowie oraz zmianę numeru rejestrowego na 1763. 

    Od 12 sierpnia 1950 roku kierownictwo zawiera umowę dzierżawy na lokal przy ul. 15 grudnia nr12 (obecnie ul. Warszawska), a w roku 1961 dokonuje zakupu nieruchomości. W roku 1996 roku podjęto decyzję o budowie nowego lokalu przy ul. Warszawskiej 29, którą ukończono w roku 2000.

    W przekroju czasowym funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Strykowie i jego działalność były dostosowane do możliwości prawnych określonych dla spółdzielczości bankowej. Bieżący kontakt z udziałowcami, a także odbywające się corocznie Zebrania Przedstawicieli jako najwyższego organu statutowego Banku, pozwalały sprostać zadaniom stawianym kolejnemu kierownictwu Banku.

    Obecnie Bankiem Spółdzielczym zarządza Zarząd a nadzoruje go Rada Nadzorcza.

 

Copyright © 2014 Bank Spółdzielczy w Strykowie
Projekt i realizacja: ntg.pl