strykow@bsstrykow.sgb.pl
SWIFT CODE: GBWCPLPP
(42) 719 80 80
Godziny otwarcia banku: pn 8-16.30, wt-pt 8-16


WYSZUKIWARKA BANKOMATÓW

KREDYTY

Kredyt gotówkowy   „NA MARZENIA”

 Kredyt udzielany osobom fizycznym posiadającym w Banku rachunek ROR na które wpływają lub będą wpływać stałe miesięczne wpłaty.

 1. Okres kredytowania do 60 miesięcy,
 2. Maksymalna kwota kredytu 50 000 PLN,
 3. Oprocentowanie zmienne oparte stawce WIBOR12 i stałej marży
 4. Kredyt udzielany jest na dowolny cel, nie wymaga dokumentowania wykorzystanych środków.

Kredyt gotówkowy  

 Kredyt udzielany osobom fizycznym.  

 1. Okres kredytowania do 96 miesięcy.
 2. Maksymalna kwota kredytu 70 000 PLN,
 3. Oprocentowanie zmienne oparte stawce WIBOR12 i stałej marży
 4. Kredyt udzielany jest na dowolny cel, nie wymaga dokumentowani wykorzystanych środków.

Kredyt gotówkowy   „KASA”

 Kredyt udzielany osobom fizycznym.

 1. Okres kredytowania do 24 miesięcy.,
 2. Maksymalna kwota kredytu 25 000 PLN,
 3. Oprocentowanie stałe.
 4. Spłata kredytu w równych ratach kapitało-odsetkowych(annuitet)
 5. Kredyt udzielany jest na dowolny cel, nie wymaga dokumentowani wykorzystanych środków.

Kredyt odnawialny w ROR

 1. Kredyt udzielany osobom fizycznym posiadającym w Banku rachunek ROR od co najmniej trzech miesięcy
 2. Okres kredytowania - 24 miesiące z możliwością przedłużenia na kolejny okres
 3. Maksymalny limit to 3 - krotność miesięcznych stałych wpływów na rachunek nie więcej niż 10.000 zł.
 4. Oprocentowanie stałe.
 5. Kredyt może zostać wykorzystany na dowolny cel oraz w dowolnym terminie
 6. Każda wpłata środków na rachunek powoduje, iż kredyt odnawia się o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie kredytowania
 7. Odsetki pobierane są miesięcznie od wykorzystanej kwoty kredytu

Kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) „MÓJ DOM”

Kredyt przeznaczony na finansowanie potrzeb mieszkaniowych osób fizycznych :

 • budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
 • nabycie nieruchomości mieszkalnej,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,
 • zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,
 • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 • całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, o których mowa
  w pkt 1-6,
 • refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6,
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,
 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
 • sfinansowanie wkładu partycypacyjnego oraz kaucji zabezpieczającej pokrycie należności
  z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez TBS,
 • dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-11.
 1. Maksymalny okres kredytowania 300 m-cy (25 lat) wliczając w to okres karencji, 
 2. Karencja może być stosowana  przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące,
 3. Maksymalna kwota kredytu -80% wartości inwestycji nie mniej niż 50.000,00zł ,nie więcej niż 500.000,00 zł.
 4. Oprocentowanie zmienne uzależnione od kwoty udzielonego kredytu.
 5. Kredyt wypłacany jednorazowo lub w transzach uzgodnionych z Kredytobiorcą
 6. Spłata kredytu - miesięcznie w ratach równych lub malejących,
 7. Zabezpieczenie kredytu: Hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji wraz z cesją z polisy ubezpieczenia przyjętej hipoteki.

Kredyt gotówkowy ”EKO-BIS” 

 1. Kredyt udzielany jest osobom fizycznym na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolnikom, będącym właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej na terenie działalności Banku,  na następujące cele:
 • Zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych, modernizację źródeł ciepła,
 • Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej i rekuperacji,
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest,
 • Demontaż starego i założenie nowego pokrycia dachowego,
 • Wykonanie instalacji gazowej,
 • Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
 • Zakup materiałów i koszty robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją,
 • Pozostałe koszty związane z inwestycją.
 1. Maksymalny okres kredytowania wynosi 96 m-cy,
 2. Maksymalna kwota kredytu do 100% kosztu przedsięwzięcia z uwzględnieniem poziomu zdolności kredytowej.
 3. Kwota rozliczenia wynosi 50% wartości kredytu,
 4. Okres rozliczenia 6 m-cy od dnia uruchomienia kredytu,
 5. Bank uzależnia udzielenie kredytu od posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.

 

 

 

Copyright © 2014 Bank Spółdzielczy w Strykowie
Projekt i realizacja: ntg.pl